صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
صفحه اصلي > سامانه جذب اساتید مدعو 
سامانه جذب اساتید مدعو

جهت سهولت و رفاه حال متقاضیان تدریس در دانشگاه پیام نور استان قم، مراکز و واحدهای تابعه و طرح درخواست در کمیته جذب دانشگاه ،امکان پیگیری وضعیت پرونده به صورت اینترنتی در سامانه این دبیرخانه در نظر گرفته شد.متقاضیان و کاربران گرامی از این پس می توانند با ورود به سامانه و از منوی پیگیری وضعیت پرونده، از آخرین وضعیت پرونده خود در این دبیرخانه مطلع شده و از مراجعه حضوری و تماس تلفنی خودداری نمایند.

Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم