صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
الهام مطيعيان

Elham Motieiyan Najar

Faculty of Chemistry

Payame Noor University(PNU), Tehran, Iran

E-Mail :[email protected]

 

PERSONAL

 

Birth Date: 27 July 1975

Sex: Female

Marital status: Married, one child

 

EDUCATION

 

M.Sc., Inorganic Chemistry,

Teacher Training University, Tehran, Iran, September 2007

Thesis Title: Synthesis and Characterization of Mixed Oxide Nanoparticles Containing Ce(IV), Zr(IV) and Their Metal Complexes

Overall G.P.A: 18.65 (93.25%)

Thesis Supervisor: Professor Hossein Aghabozorg

Thesis Advisor: Dr. Hamid Reza Aghabozorg

 

B.Sc., Pure Chemistry,

Pure Chemistry - University of Damghan, Iran

Overall G.P.A: 16.95(84.75%)

 

KEY SKILLS AND ABILITIES

 

Family with Chemical Software such as: Chem Office, IsIs Draw, Mercury, Enciefer, Platon

Word processing and Spreadsheets; MS-Word, MS-Excel, MS-WINDOWS XP and related software

English (Good Written and Spoken)

 

 

EXPERIENCE

 

Research experience,

In recent years, the study of nanostructures have developed because of their applications. Different methods for their synthesis exhibit that scientists interested in these structures. In the first part of my thesis, a series of crystalline nanoparticles have been prepared by (I) combination of hydrothermal and sol-gel technique. (II) gel-combustion method using polymer based metal-complex precursor solutions. The effect of reaction conditions on the size of particles and their morphology were investigated. The prepared powders have been characterized by powder X-ray diffraction (XRD) and X-ray Fluorescence (XRF) techniques and morphology of them were investigated by scanning electron microscopy (SEM) and transmission electron microscopy (TEM). Scherrer equation used to calculating approximate size of synthesized nanoparticles. In doping compound, lattice parameters calculated by equations that give in chapter 3 of my thesis. The average diameter of the nanoparticles were calculated from line broadening of XRD peaks. In the second part of my work, the reactions of ligands with salts resulted in crystal formations. Characterizations were performed using IR spectroscopy and X-ray diffraction.

Moreover, I have synthesized many other metal-organic compounds that have been published in some journals.

 

 

Occupation experience,

 

Lecturer (Instructor) at Payame Noor University (PNU), Tehran, Iran, Academic member for Teaching 2007-now.

Head of SDS Research Group (on Nanotechnology, Coordination Chemistry and Polymer Science), Payam Noor University of Qom, Qom, Iran, 2008- Now

Teaching General and Inorganic chemistry for more than 2 years in some different universities.

 

Articles

 

1.        H. Aghabozorg, E. Motyeian, Z. Aghajani, M. Ghadermazi and J. Attar Gharamaleki, Acta Cryst. (2007). E63, m1754-m1755.

2.        H. Aghabozorg, M. A. Sharif, E. Motyeian, M. Ghadermazi and J. Attar Gharamaleki, Anal. Sci., 2007, 23, x99-x100.

3.        M. A. Sharif, H. Aghabozorg, E. Motyeian, M. Ghadermazi and J. Attar Gharamaleki, Acta Cryst. (2007). E63, m2235-m2236.

4.        H. Aghabozorg, E. Motyeian, J. Attar Gharamaleki, M. Ghadermazi,  and J. Soleimannejad, Acta Cryst. (2008). E64, m144-m145.

5.        H. Aghabozorg, J. Soleimannejad, E. Motyeian, M. Ghadermazi,  and J. Attar Gharamaleki,  Acta Cryst. (2008). E64, m252-m253.

6.        H. Aghabozorg, S. Saadaty, E. Motyeian, M. Ghadermazi,  and F. Manteghi, Acta Cryst. (2008). E64, m466-m467.

7.        J. Soleimannejad, E. Motyeian, H. Aghabozorg, M. Ghadermazi, J. Attar Gharamaleki and H. Adams, Acta Cryst. (2008). E64, m231-m232.

8.        H. Aghabozorg, E. Motyeian, R. Khadivi, M. Ghadermazi,  and F. Manteghi, Acta Cryst. (2008). E64, m320-m321.

9.        H. Aghabozorg, Sh. Daneshvar, E. Motyeian, M. Ghadermazi and J. Attar Gharamaleki, Acta Cryst. (2007). E63, m2468-m2469.

10.     H. Aghabozorg, J. Attar Gharamaleki, E. Motyeian, M. Ghadermazi, Acta Cryst. (2007). E63, m2793-m2794.

11.     M. Ramos Silva, E. Motyeian, H. Aghabozorg and M. Ghadermazi, Acta Cryst., (2008), E64, m1173-m1174.

12.     J. Safaei, H. Aghabozorg,E. Motyeian , M. Ghadermazi, Acta Cryst., (2009), E65, m2-m3.

13.     H. Aghabozorg, Sh. Daneshvar, E. Motyeian, F. Manteghi, R. Khadivi, M. Ghadermazi, A. Shokrollahi, M. Ghaedi, S. Derki, and M. Shamsipur, J. Of Iran Chem. Soc., (2009). Vol.6, No.3, pp. 620-637.

14.     E. Motyeian , H. Aghabozorg, (2009). In Preparation.

15.     E. Motyeian , H. Aghabozorg, (2009). In Preparation.

16.     E. Motyeian , H. Aghabozorg, (2009). In Preparation.

17.     E. Motyeian , H. Aghabozorg, (2009). In Preparation.

18.     E. Motyeian , H. Aghabozorg, (2009). In Preparation.

19.     E. Motyeian , H. Aghabozorg, (2009). In Preparation.

20.     E. Motyeian , H. Aghabozorg, (2009). In Preparation.

21.     E. Motyeian , H. Aghabozorg, (2009). In Preparation.

22.     E. Motyeian , H. Aghabozorg, (2009). In Preparation

 

Presentations 

 

1.        Oral presentation in 14th Conference of Crystallography and Mineralogy of IRAN, Birjand, 1-2 Feb-2007, as titled “Synthesis and characterization of Ce-Zr-Ba , Ce-Zr-Mg mixed oxide catalysts prepared via sol–gel technique”, Elham Motyeian, Hamid Reza Aghabozorg and Hossein Aghabozorg.

2.        Oral presentation in 14th Conference of Crystallography and Mineralogy of IRAN, Birjand, 1-2 Feb-2007, as titled “Synthesis and Characterization of CeO2-ZrO2 mixed oxide catalysts prepared via sol–gel technique”, Elham Motyeian, Hamid Reza Aghabozorg, Hossein Aghabozorg.

3.        Oral presentation in 14th Conference of Crystallography and Mineralogy of IRAN, Birjand, 1-2 Feb-2007, as titled “A novel proton transfer compound obtained from piperazine and pyridine-2-carboxylic acid, and its Nickel(II) and Copper(II) Complexes; Synthesis, Characterization and Crystal Structures”, Mohammad Ghadermazi, Elham Motyeian, Faranak Manteghi, Jafar Attar Gharamaleki, Janet Soleimannejad, Hossein Aghabozorg.

4.        Oral presentation in 9th Conference of Inorganic Chemistry of IRAN, Semnan, 6-7 March-2007, as titled “Crystal Structureof piperazinediium diaquabis(oxalato)cuprate(II) dihydrate, Elham Motyeian, Mohammad Ghadermazi, Mahboubeh Sharif , Jafar Attar Gharamaleki and Hossein Aghabozorg.

5.        Oral presentation in 9th Conference of Inorganic Chemistry of IRAN, Semnan, 6-7 March-2007, as titled “Diaquabis(pyridine-2 carboxylato) magnesium(II) monohydrate, Mahboubeh Sharif, Elham Motyeian, Mohammad Ghadermazi, Jafar Attar Gharamaleki and Hossein Aghabozorg.

6.        Oral presentation in 9th Conference of Inorganic Chemistry of IRAN, Semnan, 6-7 March-2007, as titled “Crystal Structure of Polymeric Self-Assembled Lead (II) Complex, Elham Motyeian, Mahboubeh Sharif, Mohammad Ghadermazi, Jafar Attar Gharamaleki and Hossein Aghabozorg.

7.        Oral presentation in 9th Conference of Inorganic Chemistry of IRAN, Semnan, 6-7 March-2007, as titled “A proton transfer compound: propane-1,3-diaminium–pyridine-2,6-monocarboxylate-pyridine-2,6-dicarboxylic acid water(1/2/2/8), Janet Soleimannejad, Mohammad Ghadermazi, Elham Motyeian, Jafar Attar Gharamaleki and Hossein Aghabozorg.

8.        Oral presentation in 2nd Conference on NanoStructures-NS2008, Kish, 11-14 March 2008, as titled “Synthesis and characterization of Ce1-xZrxO2 nanoparticles, Elham Motyeian, Hamid Reza Aghabozorg and Hossein Aghabozorg.

9.        Oral presentation in 6th Conference of Chemistry of PNU, Abhar, 6-7 November-2008, as titled “Synthesis and characterization of ZrO2 nanoparticles, Elham Motyeian.

10.      A classic presentation about application of Nanotechnology and Molecular Machines, 2005.

11.      1st Nanostructure Workshop 2006, Synthesis and characterization of inorganic nanotubes.

 

 

HONORS AND AWARDS

 

1.        Win an award in order to valuable activities in the direction of development of knowledge and scientific level of state in the field of nanotechnology.

2.        Receive and appreciation letters for successful presentation of essay in 14th conference of Crystallography and Mineralogy of Iran.

3.        Receive and appreciation letters for successful presentation of essay in 15th conference of Crystallography and Mineralogy of Iran.

4.        Receive and appreciation letters for successful presentation of essay in 3th conference of Nanotechnology in Shiraz.

5.        Receive and appreciation letters for successful presentation of essay in 2nd Conference on NanoStructures- NS 2008, 11-14 March 2008.

6.        Receive and appreciation letters for successful presentation of essay in 9th conference of Inorganic Chemistry of Iran.

 

REFEREES

 

I- Professor Hossein Aghabozorg (M.S supervisor) 

Teacher Training University

49 Mofateh Avenue 15614, Tehran, Iran

[email protected]

 

II- Dr. Hamid Reza Aghabozorg (M.S advisor) 

North Tehran Azad University

Zafar, Tehran, Iran

[email protected]

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7739
 بازدید امروز : 79
 کل بازدید : 34958337
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.4687
دانشگاه پیام نور مرکز قم|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|راهنمای کاربران سایت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم