صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
حسن عليزاده سالومحله

+

رزومه

نام: حسن                                               

نام خانوادگي : علي‌زاده سالومحله

سال تولد: 1353

محل تولد: رودسر

 

ليسانس: زمين‌شناسي

دانشگاه: دانشگاه صنعتي شاهرود

معدل: 17.45

سال اخذ مدرك: 1376

 

كارشناسي ارشد: زمين‌شناسي ساختماني (تكتونيك)

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران شمال

معدل: 17.62

سال اخذ مدرك: 1382

عنوان پايان‌نامه كارشناسي ارشد:

تحليل‌ساختاري‌ونئوتكتونيك‌البرز‌باختري‌وتأثيرآن‌برروي فرسايش‌والگوي‌آبراهه‌ها

دکتري: زمين شناسي ساختماني(تکتونيک)

دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم وتحقيقات تهران

سال اخذ مدرك: 1389

     عنوان پايان‌نامه دكتري:

     نقش عوامل تکتونیکی وساختاری در تشکیل وباروری کانسارهای مس پورفیری در بخش میانی کمربند مس دارکرمان(محور سرچشمه- میدوک)

                                                                             

h_alizadehs@pnu.ac.ir  آدرس پست الکترونیک:                     

   

 

 

«1»


 


ســـوابق اجـــــــــرايي

 

1- مديرعامل شركت معدني آماردي كاوش از سال 1378 تا 1380

2- عضو هيئت مديره شركت معدني آماردي كاوش از سال 1380 تا 1384

3- مدير كارخانه فرآوري ميكاي جنوب املش از سال  1380 تا 1382

4- مدير واحد خدمات مهندسي (زمين شناسي و اكتشافات معدني) شركت معدني    
     آماردي كاوش از سال 1382 تا 1384

5- زمين شناس مسئول برداشت زمين‌شناسي از چاههاي اكتشافي شورابه قم (طرح
     استحصال منيزيم) سال 1382

6- ناظر عمليات حفاري معدن مس عباس‌آباد شاهرود سال 1382

7- زمين شناس مسئول برداشت زمين‌شناسي از چاههاي اكتشافي معدن طلاي موته سال
     1382

8- قائم مقام مدیر عامل و مدير حفاري واكتشافات معدني شركت مهندسي حفاري واكتشاف مواد معدني  (وابسته به صنایع ومعادن) 1383تا 1386

9-مديريت بر اجراي پرو‍ژه هاي زير:

الف - عمليات حفاري و مغزه‌گيري معدن طلاي خوني اصفهان سال 1383

ب-  عمليات حفاري و مغزه‌گيري معدن طلاي ارسباران (شرف‌آباد) سال
       1383

پ- عمليات حفاري و مغزه‌گيري معدن طلاي كوه‌دم اردستان سال
       1383

ت- عمليات حفاري و مغزه‌گيري سنگ‌آهن گل‌گهر سيرجان سال 1384

ث- عمليات حفاري و مغزه‌گيري تيتانيوم کهنوج 1384

ج- اکتشاف تفضيلي  سنگ آهن غرب کشور1386

چ-  عمليات حفاري و مغزه‌گيري زغالسنگ پروده شرقي طبس 1386

ح- عمليات حفاري و مغزه‌گيري زغالسنگ كوچكعلي شمالي 1386

    خ- عمليات حفاري و مغزه‌گيري سنگ آهن چاه گز بافق1386

      د- عمليات حفاري و مغزه‌گيري سنگ آهن بابا علي 1386

     ذ- مشاور اكتشافي ومعدني ميكاي ساغند يزد1386

     ر- عمليات حفاري و مغزه‌گيري كروميت اسفندقه 1386

     10- مشاور عالی شرکت مهندسی حفاری واکتشاف مواد معدنی از سال1386تا کنون

     11- مسئول رشته زمین شناسی دانشگاه پیام نور استان از سال1386تا کنون

 

                                                                     «2»

 

 

 

 


12- عضو هيات علمي دانشگاه پيام نور قم از سال1386تا کنون

13-مدیر تحصیلات تکمیلی پیام نور استان قم از سال1387 تا تیر1389

14-عضو کمیته ناظر بر نشریات دانشجوئی1388تا کنون

15- عضو شورای پژوهشی دانشگاه پیام نور استان قم از سال 1388 تا کنون

 

ســـوابق تــــــدريس

 

1- آموزش‌آزمايشگاه‌بلورشناسي‌هندسي، دانشگاه شاهرود نيمسال اول 1374-1373

2- آموزش آزمايشگاه ماكروفسيل، دانشگاه شاهرود نيمسال دوم 1374-1373

3- آموزش آزمايشگاه فسيل‌شناسي دانشگاه شاهرود نيمسال اول 1375-1374

4- آموزش آزمايشگاه فسيل شناسي دانشگاه شاهرود نيمسال دوم 1375-1374

5- آموزش ‌آزمايشگاههاي ‌زمين‌شناسي ‌ساختماني ‌و فسيل‌شناسي ‌نيمسال ‌اول‌    
     1376-1375

6- تدريس دروس رشته زمين‌شناسي دانشگاه پيام‌نور قم از سال 1383 تا کنون

7- تدریس دروس زمین شناسی فیزیکی،زمین شناسی ساختمانی،زمین ساخت،لرزه زمین ساخت،                          زمین شناسی زیر سطحی،زمین شناسی صحرائی،نقشه برداری ، زمین شناسی ساختاری کاربردی،زلزله شناسی.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«3»

  

 

ســــــوابق پــــژوهشي

 

1-اكتشاف مقدماتي و تفضيلي ميكاي جنوب املش بعنوان مجري طرح تاريخ اتمام
    1379

2- اكتشاف مقدماتي و تفضيلي معدن خاك نسوز جيرنده بعنوان مجري طرح سال
    1382

3- اكتشاف مقدماتي و تفضيلي معدن سنگ‌نماي بنه زمين بعنوان مجري طرح تاريخ
     اتمام 1384

4- اكتشاف عمومي معدن سنگ ساختماني سنگ‌تاش لنگرود بعنوان مجري طرح سال
    1382

5- تهيه نقشه زمين‌شناسي 1:1000 معدن سنگ‌نماي زودل ماسوله سال 1382

6- تهيه نقشه زمين‌شناسي 1:1000 معدن سنگ ساختماني خسمخ لوشان سال 1380

7- تهيه نقشه‌هاي توپوگرافي و زمين‌شناسي معادن ميكاي جنوب املش ، سنگ نماي
     بنه زمين ، سنگ ساختماني كاكرود رودسر، سنگ ساختماني سنگ تاش ،
      سنگ‌نماي شيرچاك، سنگ‌نماي امام رودسر، شن ‌و ماسه جوبن رستم‌آباد

8- طراحي و تهيه چندين طرح بهره‌برداري و اكتشاف براي معادن

9- طراحي و راه‌اندازي كارخانه فرآوري ميكا بعنوان مجري طرح

10- مطالعه بر روي جايگزيني ماده بي‌خطر ميكا بجاي ماده پرخطر آزبست و تهيه
      لنت ترمز مطابق استانداردهاي لازم

11- انجام عمليات بخشي از پروژه مطالعاتي اطلس بلاياي طبيعي استان قزوين
      1382

 12- اكتشاف تفضيلي مجموعه معادن شهرك، باباعلي وگلالي سنگ آهن غرب كشور.

13- تهيه نقشه توپوگرافي معدن طلاي خوني اصفهان

14- انجام مطالعات مغزه هاي حفاري طلاي موته 1382

15- انجام مطالعات مغزه هاي حفاري طرح منيزيم شورابه قم1382

16-  طراحي وبررسي فني اقتصادي معدن ميكاي ساغند يزد1386

17- اكتشاف معدن سنگ آهن دوشاخ منطقه اردستان1386

18-ثبت اختراع فرمولاسیون لنت ترمز با ماده بی خطر میکا

 

 

 

«4»

 


 

 

 


مـــــقالات و تاليف

 

1- فرآيند كاهش اندازه ذرات ميكا بروش شيميايي ، 1382 ، نشريه شيمي و مهندسي شيمي ايران(ISI )ـ سال بيست و دوم ـ شماره 2.

2ـ تعیین موقعیت کانسار های مس پورفیری به کمک محاسبه ضریب خطوارگی تصویر در بخش شمالی دهج ساردوئیه.نشریه علوم زمین(ISI). 1389

3- نقش عوامل ساختاری در اکتشاف کانسار های مس پورفیری.نشریه علمی پژوهشی زمین شناسی ومحیط زیست.1389

4- عملكردزمين‌ساخت فعال در قسمت باختري البرز مركزي و نقش آن در ريخت‌شناسي و فرسايش منطقه. همايش زمین شناسی دانشگاه پیام نور تبریز، 1387.

5- برسی کانسار آهن گلالی در شمال غرب همدان. همايش زمین شناسی دانشگاه پیام نور تبریز، 1387.

6- نوزمین ساخت پهنه سفید رودوتاثیر آن بر ریختار رودخانه همايش زمین شناسی دانشگاه پیام نور اصفهان، 1388.

     7 - تالیف نحوه بکارگیری arc view در زمین شناسی.1389.

8-Hydrogeochemical Studies of Hot Springs in Gilan Province, N-Iran. Proceedings World Geothermal Congress 2010.Bali, Indonesia, 25-29 April 2010

 

9- درحال تالیف کتاب درسی اصول مهندسی حفاری برای دانشگاه پیام نور.

    10- مقایسه بین نواحی "تقاطع شکستگی ها" با "میزان دسته جهت شکستگی ها" در تمرکز کانی سازی مس پورفیری، چهارمین همایش زمین شناسی دانشگاه پیام نور مشهد.1389

 

 

 

 

 

 

«5»

 

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 12201
 بازدید امروز : 191
 کل بازدید : 34958449
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.5156
دانشگاه پیام نور مرکز قم|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|راهنمای کاربران سایت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم