صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت

      تصویر

استاد اصغر محمودی

معرفی استاد:

 

نام و نام خانوادگی: اصغر محمودي

فرزند:  زين العابدين                 

سال تولد:   1357                    

محل تولد: ماكو

 

آدرس پست الکترونیکی:  [email protected]

 

 

تحصيلات :

مقطع

دانشگاه

سال شروع

سال پايان

رشته

گرايش

كارشناسي

بين الملل امام خميني (ره)

1375

1379

حقوق

 

كارشناسي ارشد

شهيد بهشتي

1379

1381

حقوق

حقوق خصوصي

دكتري

تربيت مدرس

1381

1386

حقوق

حقوق خصوصي

 

 

عنوان پايان­نامه كارشناسي ارشد:  اختراعات قابل حمايت (مطالعه تطبيقي حقوق ايران و انگليس) 

 عنوان پايان نامه دكتري:    ويژگيهاي حقوقي قرارداد مجوز بهره برداري از مالكيت صنعتي

 

سوابق علمی و پژوهشی : ( تالیف ، ترجمه، مقاله، اختراع و ....)

تالیف کتاب:

 - مشاركت در تاليف كتاب "تضمين سرمايه گذاري خارجي در حقوق ايران" چاپ سازمان پژوهشهاي وزارت بازرگاني.

  

ترجمه کتاب:

 -  ترجمه كتاب"حقوق قراردادها در اروپا" اثر ارزشمند پرفسور كتز به فارسي و تطبيق آن با نظام حقوقي ايران. اين اثر كار جمعي بوده كه در سال 84 توسط انتشارات جهان جام جم چاپ شده است.

  

مقاله:

 

1- تاليف مقاله"شرايط ماهوي حمايت از اختراع از نگاه رويه قضايي و اداره ثبت اختراعات". اين مقاله در شماره 42 مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي چاپ شده است.

 

2- تاليف مقاله "ثبت بين المللي اختراع‏؛ زمينه ها و ضرورتها". اين مقاله در شماره43 مجله تحقيقات حقوقي دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي چاپ شده است.

 

3- تاليف مقاله "بررسي و تحليل تراست و مقايسه آن با وقف در حقوق ايران". اين مقاله در مجله شماره 13پژوهش حقوق و سياست دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه علامه طباطبايي چاپ شده است.

 

4- تاليف مقاله "تعامل و همزيستي قراردادهاي پروانه بهره برداري با حقوق رقابت". اين مقاله در مجله پژوهشهاي بازرگاني چاپ شده است.

 

5- تاليف مقاله "ماهيت حقوق مالكيت فكري و جايگاه آن در حقوق اموال" و ارايه آن در سمينار حقوق دانشگاه پيام نور در اسفند 1386.

 

6- تاليف مقاله "تشكيل شركت با عضو واحد" اين مقاله در مجله دانشكده علوم انساني چاپ شده است.

  

طرح هاي پژوهشي:

                   عنوان طرح

محل انجام

نتيجه طرح

مسئوليت در طرح

مجري/همكار

تضمين سرمايه گذاري خارجي در حقوق ايران

سازمان پژوهشهاي وزارت بازرگاني

چاپ به صورت كتاب

همكار دانشگاهي

تهيه اساسنامه شركت ملي نفت ايران

موسسه بين المللي مطالعات انرژي

در مرحله پاياني

همكار دانشگاهي

 

 

 

 

  

 

 تدريس

عنوان درس

تعداد ترم تدريس

نام دانشگاه /دانشكده محل تدريس

حقوق مدني 2 (كارشناسي ارشد)

2

پيام نور تهران

سمينار(كارشناسي ارشد)

2

پيام نور تهران

حقوق مدني2و3و4و8

4

پيام نور قم

حقوق تجارت 1و2و3و4

4

پيام نور قم

حقوق مدني 2و5

3

پيام نور تهران

حقوق تجارت 4

1

پيام نور تهران

 

 

ساير:

 1- عضو كميته تخصصي بررسي و تصويب پرپوزالهاي گروه حقوق خصوصي پيام نور مركز تهران و سازمان مركزي

2- عضو كميته تخصصي گروه حقوق خصوصي سازمان مركزي

3- عضو كميته منتخب گروه حقوق سازمان مركزي

4- همكاري با ستاد جذب سازمان مركزي در جلسات مصاحبه انتخاب دستيار آموزشي گروه حقوق

5- همكاري با دانشكده الهيات سازمان مركزي جهت راه اندازي رشته حقوق اسلامي و حقوق خانواده (تعريف رشته- دروس- سرفصل و ...)   

5- همكاري با بانك سوال سازمان مركزي

6- همكاري با واحد برون مرزي سازمان مركزي

7- راهنمايي، مشاوره و داوري حدود 15 عنوان پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه پيام نور مركز تهران

 

 

دانشگاه پیام نور مرکز قم|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|راهنمای کاربران سایت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم