34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی مدیر برنامه ریزی
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش >  اداره برنامه ریزی > معرفی مدیر برنامه ریزی 
معرفی مدیر برنامه ریزی

       نام و نام خانوادگی: مرضیه خانی پور

      تحصیلات: کارشناسی ارشد اخلاق اسلامی

      شماره تماس: 32142157  

 
آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی