34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی همکاران آزمایشگاه
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > مدیریت آزمایشگاه ها > معرفی همکاران آزمایشگاه > معرفی همکاران آزمایشگاه 
معرفی همکاران آزمایشگاه

 

 

 
نام و نام خانوادگی                             سمت میزان تحصیلات                                   تلفن      
       
لیلا یادگار                      کارشناس آزمایشگاه زیست وکشاورزی کارشناس ارشد زیست شناسی                  37179168
       
زهرا سیدزاده                  کارشناس آزمایشگاه شیمی (کارشناسی وارشد )         کارشناس ارشد شیمی آلی                        37179166
       
مریم السادات افضلی پور  کارشناس آزمایشگاه فیزیک وزمین شناسی       کارشناس ارشد فیزیک هسته ای                 37179169
       
محمد خدایی     کارشناس کارگاهها      کارشناس                      32142188
       
                 
       
                     
 

 

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی