34
دانشگاه پيام نور استان قم - دفتر ریاست
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > ریاست > دفتر ریاست 
دفتر ریاست

 

 

♥ رئیس دفتر و مسئول پیگیری کلیه مکاتبات مرکز قم:   احمد کریمی آذر

 

 

 شرح وظایف:

- پیگیری کلیه نامه های وارده جاری جهت ارسال جوابیه در مهلت مقرر

- تنظیم برنامه ملاقات و جلسات در حوزه ریاست یا خارج از دانشگاه با اشخاص یا سازمانها

- دریافت کلیه نامه­ها، مکاتبات، پرونده­ها و ثبت آنها در صورت ضرورت

- تنظیم کارتابل مکاتبات و گزارشهای واصله جهت ارائه به مافوق

- تفکیک و توزیع نامه­ها، مکاتبات داخلی و گزارشها بین اقدام کنندگان، حسب دستور ارجاع

- ابلاغ دستورات شفاهی و کتبی رئیس و معاون به افراد دانشگاه، کارکنان وسایر قسمتها بر حسب ضرورت

- راهنمایی ارباب رجوع و انجام پیگیری درخواستهای دانشجویان

- پیگیری مصوبات برخی از صورتجلسات

- ارائه اخبار نشست­ها و جلسات به روابط عمومی جهت اطلاع رسانی لازم

- برگزاری جلسات و نشست­ها با دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی