34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی مدیر دانش آموختگان
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره دانش آموختگان > معرفی مدیر دانش آموختگان 
معرفی مدیر دانش آموختگان
نام و نام خانوادگی: لیلا اروجلو
تحصیلات: کارشناسی ارشد آموزش زبان فارسی
شماره تماس: 32142133
ایمیل:  l.orojlo@qompnu.ac.ir 

 

 

آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی