34
دانشگاه پيام نور استان قم - معرفی همکاران اداره آموزش
صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره خدمات آموزشی و امتحانات > معرفی همکاران اداره آموزش 
معرفی همکاران اداره آموزش
نام و نام خانوادگی   سمت   تلفن
علی سرمدی   کارشناس مسئول   32142121
محمد صفری فر
کارشناس امتحانات   32142130
اسماء نمدی
کارشناس آموزش   32142126
فاطمه میراسماعیلی   کارشناس آموزش
32142124
حسن رضایی   کارشناس آموزش
32142122
رضا زارعی   کارشناس آموزش
32142127
ولی سرمدی   کارشناس آموزش   32142128
سیدمحسن محدث قمی زاده   کارشناس آموزش   32142123
مهدی رحیمی   کارشناس آموزش   32142119
عاطفه تردست
 کارشناس آموزش    
         
         
آموزش
دانش آموختگان
فرهنگی
دانشجویی