صفحه اصلي > ادارات دانشگاه > مدیریت حراست دانشگاه 
مدیریت حراست دانشگاه

نام مدیر: علی مصطفوی

تحصیلات : کارشناسی ارشد

شماره تماس:37780118-37179110

کارشناس حفاظت آزمون: آقای رایقی

شماره تماس:37179111

کارشناس حفاظت پرسنلی: احمد کریمی آذر

شماره تماس:37179112

نگهبانی مرکز یک:37179149

نگهبانی مرکز سه:37179150

 

قم،میدان جهاد،میدان امام زاده سید علی ، خیابان 60 متری شهدای پست،صندوق پستی: 37185-311،دورنگار: 7780138
Copyright © 2014 www.qompnu.ac.ir All rights reserved
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده