صفحه اصلي > درباره دانشگاه پیام نور قم > اهداف و برنامه های دانشگاه 
اهداف و برنامه های دانشگاه

هدفهاي مهم دانشگاه

v مشاركت در همگاني‌سازي آموزش عالي و ارتقاي سطوح علمي و فرهنگي جامعه

v فراهم نمودن امكان ادامه تحصيل براي افراد شاغل و خانه داري كه قادر به تحصيل در دانشگاه‌هاي سنتي نيستند

v كاهش موانع و ارائه امكانات براي ادامه تحصيل دانشجويان در تمامي مقاطع تحصيلي داخل و خارج از كشور

v راه‌اندازي بزرگترين شبكه آموزش الكترونيكي براي تمامي مقاطع تحصيلي

v فراهم نمودن امكان بهره‌مندي از كليه پتانسيل‌هايي كه در سيستم‌هاي آموزشي سنتي ناديده گرفته شده‌اند

v تامين بخشي از منابع انساني كارآمد مورد نياز كشور، به ويژه در مناطق محروم

v ايجاد همكاري‌هاي علمي به منظور مرتفع نمودن مسائل اجتماعي

v برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت و بلند مدت براي افزايش دانش و مهارت داوطلبان

v امكان تحصيل داوطلبان بومي در محل سكونت

v جذب منابع انساني بومي در مراكز و واحدها به عنوان كاركنان و اعضاي هيات علمي

وظايف اصلي دانشگاه

v پذيرش و آموزش دانشجو در كلية مقاطع تحصيلي (دكتري، كارشناسي ارشد، كارشناسي و كارداني)

v ايجاد زمينه براي ادامة تحصيل افرادي كه در نظام آموزشي متعارف به سادگي امكان‏پذير نيست.

v ايجاد و به­كارگيري نظام آموزش نيمه حضوري مجازي و آموزش از راه دور راديو وتلويزيوني

v ايجاد زمينه مساعد براي ارتقاي دائمي و به هنگام كردن سطح دانش نيروهاي كارآمد جامعه.

v ايجاد زمينه‏هاي مناسب براي دستيابي به دانشهاي جديد و توليد علم

v گسترش سطح دسترسي به آموزش عالي در اقصي نقاط جهان به خصوص براي ايرانيان و فارسي زبانان علاقه­مندان به جمهوري اسلامي

v همكاري در ايجاد زمينه‏هاي مناسب براي مشاركت همگاني در توسعة فرهنگي جامعه و گسترش كمي و كيفي آموزش عالي

برنامه­هاي آتي دانشگاه در بعد بين المللي

v پذيرش دانشجوي دانشگاه مجازي به زبان فارسي

v راه‏اندازي پيام‏نور راديو و تلويزيوني و توسعة آموزش عالي

v توسعة همكاريهاي بين دانشگاهها و تربيت دانشجوي تحصيلات تكميلي

v پذيرش دانشجوي بدون كنكور در واحدهاي برون مرزي، مناطق آزاد تجاري

v ايجاد شعبات دانشگاه در خارج از كشور با همكاري دانشگاههاي خارجي

برنامه­هاي ارتقاي كيفي دانشگاه

v توسعه و گسترش و ارتقاي دوره هاي تحصيلات تكميلي

v بازبيني كتب و تحول محتوايي كتب در راستاي برنامه ريزي درسي رشته­ها و گرايشهاي تحصيلي در مقطع كارشناسي دانشگاه

v جذب كادر علمي تمام وقت و غير تمام وقت و ارتقاي سطح تحصيلات و مرتبه دانشگاهي آنها

v اصلاح آيين نامه هاي آموزشي، پذيرش و انتقال دانشجو و آيين نامه فعاليتهاي علمي استادان

v اصلاح نظام مديريت در دانشگاه پيام نور

v هويت بخشي به دانشجويان و اعضاي