صفحه اصلي > ساختار دانشگاه > معاونت استان > معرفی معاونت 
معرفی معاونت

 

 

معاونت استان :   دکتر روح الله ندری

دکتری زمین شناسی ساختمانی

استادیار گروه تکتونیک دانشگاه پیام نور

آدرس پست الکترونیکی: [email protected]

تارنماhttp://academicnetwork.pnu.ac.ir/homepage/nadri

 

Dr.Rouhollah Nadri

Assistant professor structural Geology and Tectonic

Faculty of Science Payame Noor University 

E-Mail :[email protected]

web:  http://academicnetwork.pnu.ac.ir/homepage/nadri

 

قم،میدان جهاد،میدان امام زاده سید علی ، خیابان 60 متری شهدای پست،صندوق پستی: 37185-311،دورنگار: 7780138
Copyright © 2014 www.qompnu.ac.ir All rights reserved
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده