صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
صفحه اصلي > ساختار دانشگاه > معاونت استان > مدیریت فناوری 

مدیر فناوری و رایانه استان :

مهندس محمد نيكنام

تحصیلات :

کارشناسی ارشد IT