صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
صفحه اصلي > ساختار دانشگاه > معاونت استان > اموزش استان > گزارش رشته ها و نمودار اساتيد استان > برترینهای دانش آموخته استان قم  > حسابداری 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

ورودی

رشته تحصیلی و

 سال تاسیس

مقطع

معدل کل

مرکز / واحد

محبوبه دهقان نصیری

856132074

نیمسال اول

85-86

حسابداری

1373

کارشناسی

17/99

مرکز قم