صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
صفحه اصلي > ساختار دانشگاه > معاونت استان > اموزش استان > گزارش رشته ها و نمودار اساتيد استان > برترینهای دانش آموخته استان قم  > مدیریت بازرگانی 

نام و نام خانوادگی

شماره دانشجویی

ورودی

رشته تحصیلی و

 سال تاسیس

مقطع

معدل کل

مرکز / واحد

فهیمه هیئتی برمکی

851234987

نیمسال اول

  85-86

مدیریت بازرگانی

کارشناسی

18/43

مرکز قم