صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
صفحه اصلي > ساختار دانشگاه > معاونت استان > مدیریت فرهنگی و اجتماعی > اهم برنامه فرهنگی 

اهم برنامه های فرهنگی،تربیت بدنی،شاهد و ایثارگر

دانشگاه پیام نور استان قم

سال 1391

قابل توجه دانشجویان ، بالاخص دانشجویان شاهد و ایثارگر ، فعال فرهنگی ، قهرمانان ورزشی

اداره فرهنگی و اجتماعی استان قم برنامه فرهنگی و تربیت بدنی سال 91 را به شرح ذیل تدوین نموده است . لذا ار کلیه فعالین فرهنگی و دانشجویان ورزشکار دعوت می شود نظرات کارشناسی و مفید خود را جهت هر چه بهتر اجرایی شدن برنامه ها، به اداره فرهنگی و اجتماعی استان قم اعلام نمایند.

اداره فرهنگی و اجتماعی

دانشگاه پیام نور استان قم

1- تقویم برنامه اجرایی فرهنگی و فوق برنامه               

 2-تقویم اجرایی شاهد و ایثارگر                

 3-برنامه اجرایی تربیت بدنی