صفحه اصلي > ساختار دانشگاه > معرفی ریاست 
معرفی ریاست

 

 

معاونت استان :  دکتر محمد علی حسینی

دکتری علوم اجتماعی

استادیار دانشگاه پیام نور

آدرس پست الکترونیکی: [email protected]


 

Dr.Mohammad Ali Hosseini

Assistant professor Payame Noor University 

E-Mail :[email protected]

 

قم،میدان جهاد،میدان امام زاده سید علی ، خیابان 60 متری شهدای پست،صندوق پستی: 37185-311،دورنگار: 7780138
Copyright © 2014 www.qompnu.ac.ir All rights reserved
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده