صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت فرهنگی > معرفی همکاران واحد فرهنگی 
معرفی همکاران واحد فرهنگی

 

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

رقیه عباسی

کارشناس فرهنگی

32142155

مهدی خوشلهجه

کارشناس تربیت بدنی

32142179

 

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده