صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > دانش آموختگان > مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه 
مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه

مدارک لازم جهت دریافت دانشنامه

1- اصل کارت شناسایی(کارت ملی یا شناسنامه)

2- تحویل گواهینامه موقت

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده