صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > برنامه ریزی > برنامه کلاسی روزانه 
برنامه کلاسی روزانه

برنامه کلاسی نیمسال اول 96-95 کل رشته های دانشگاه پیام نور مرکز قم تا تاریخ 10/08/95

جهت رویت برنامه کلاسی دروس از جستجوی کد درس استفاده نمایید.

   دانلود : برنامه_کلی.xlsx           حجم فایل 968 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده