صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > معرفی معاونت اجرایی 
معرفی معاونت اجرایی

نام و نام خانوادگی: داوود شهره غلامی 

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم سیاسی

شماره تماس: 32142106

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده