صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > آزمایشگاه ها و کارگاه ها > معرفی 
معرفی

 

دکتر مهدی کلهر

دکترای شیمی آلی

 استاد یار گروه شیمی دانشگاه پیام نور مرکز قم

 

[email protected]

 

 

 

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده