صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > دانش آموختگان > گواهینامه های موقت صادر شده 
گواهینامه های موقت صادر شده

 ♥رشته های علوم پایه، فنی - مهندسی و حقوق شامل(مهندسی کامپیوتر- علوم کامپیوتر- زیست شناسی- زمین شناسی-مدیریت پروژه-مدیریت اجرائی-مهندسی عمران-مهندسی برق-مهندسی صنایع-شیمی-فیزیک-ریاضی- مهندسی فناوری اطلاعات-مهندسی کشاورزی-آمار-حقوق)

رشته های علوم اجتماعی، هنر و آموزش زبان انگلیسی شامل(حسابداری-مدیریت بازرگانی-مدیریت دولتی-مدیریت صنعتی-علوم اقتصادی-علوم اجتماعی-علوم سیاسی-تاریخ-علم اطلاعات ودانش شناسی-مدیریت جهانگردی-آموزش زبان انگلیسی)

رشته های علوم انسانی شامل (الهیات-علوم تربیتی-ادبیات عرب-تربیت بدنی-روانشناسی-آموزش ابتدائی-ادبیات فارسی-مترجمی زبان-مشاوره وراهنمائی)

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده