صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > دانش آموختگان > اخبار دانش آموختگان 
اخبار دانش آموختگان

قابل توجه دانشجویان محترم فارغ التحصیل

جهت ترجمه مدارک کارشناسی موقت ودانشنامه وریزنمرات به سامانه سجاد بشرح آدرس ذیل مراجعه کنید.

   دانلود : Doc2.pdf           حجم فایل 176 KB
   دانلود : Doc1.pdf           حجم فایل 150 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده