صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > دانش آموختگان > مدارک جهت تاییدیه یا استعلام مدرک 
مدارک جهت تاییدیه یا استعلام مدرک

مدارک لازم جهت صدور تاییدیه تحصیلی

1. نامه درخواست تاییدیه یا استعلام از سازمان یا اداره مربوطه

2.تصویر مدرک موقت کارشناسی

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده