صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > دانش آموختگان 
دانش آموختگان

مدیر دانش آموختگان

همکاران دانش آموختگان

دستورالعمل ترجمه مدارک

   دانلود : گواهی_موقت_پایه_و_فنی_و_مهندسی.pdf           حجم فایل 272 KB
   دانلود : Doc1.pdf           حجم فایل 154 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده