صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > معرفی معاونت آموزش و پژوهشی 
معرفی معاونت آموزش و پژوهشی

دکتر میثم موسی پور

دکترای حقوق خصوصی

استادیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور

آدرس پست الکترونیکی: [email protected] 

تارنما: http://lawyermusapoor.blogfa.com


قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده