صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > ریاست > حراست 
حراست

 

 

نام و نام خانوادگی: احمد کریمی آذر

سمت: کارشناس حراست دانشگاه پیام نور مرکز قم

شماره تماس: 32142103

 

 

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده