صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت مالی > معرفی مدیریت مالی 
معرفی مدیریت مالی

نام و نام خانوادگی: حسن بیطرفان

شماره تماس: 37179115

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده