صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت اجرایی > مدیریت دانشجویی > معرفی همکاران واحد دانشجویی 
معرفی همکاران واحد دانشجویی

 

کارشناس مسئول امور دانشجویی: زینب بخشایشیان

میزان تحصیلات: کارشناسی ارشد نرم افزار

شماره تماس: 32142152 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده