صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره دانش آموختگان > معرفی همکاران اداره دانش آموختگان 
معرفی همکاران اداره دانش آموختگان
نام و نام خانوادگی سمت تلفن

حسن خوشگواری

کارشناس   32142135
هادی سلطانی کارشناس     32142132
بنت الهدی سامی کارشناس     32142136

 


 ♥ توزیع رشته های تحصیلی بین کارشناسان

آقای خوشگواری: روانشناسی، علوم تربیتی، تربیت بدنی، آموزش و پرورش ابتدایی، الهیات،راهنمایی و مشاوره، مترجمی زبان انگلیسی، زبان وادبیات فارسی، زبان وادبیات عرب

هادی سلطانی: مهندس کشاورزی، م کامپیوتر، م صنایع، م فناوری اطلاعات، م مدیریت پروژه، م مدیریت اجرایی، م برق، ریاضی، علوم کامپیوتر، آمار، زمین شناسی، زیست شناسی، فیزیک، شیمی،حقوق

بنت الهدی سامی: مدیریت بازرگانی،م دولتی، م جهانگردی،م صنعتی، حسابداری، علم اطلاعات و دانش شناسی، تاریخ،علوم اجتماعی، علوم اقتصادی،علوم سیاسی، آموزش زبان زبان انگلیسی 

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده