صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مرکز مشاوره > بهداشت روان > مطالب خواندنی 
مطالب خواندنی

 

♥ جهت مطالعه مطالب، لطفا فایل مورد نظر را دانلود نمایید: 

   دانلود : یادداشت_و_حضور_درکلاس.pdf           حجم فایل 48 KB
   دانلود : ویرایش_یادداشت_های_درسی.pdf           حجم فایل 58 KB
   دانلود : شنیدن_و_یادداشت_برداری.pdf           حجم فایل 35 KB
   دانلود : روش_گوش_کردن.pdf           حجم فایل 374 KB
   دانلود : چگونه_کتاب_مطالعه_کنیم.pdf           حجم فایل 49 KB
   دانلود : تمرکز.pdf           حجم فایل 72 KB
   دانلود : عواملی_اجتماعی_و_بهداشت_روان.pdf           حجم فایل 170 KB
   دانلود : به_مناسبت_هفته_بهداشت_روان.pdf           حجم فایل 367 KB
   دانلود : مشاغل_بخش_مهمي_از_زندگي_انسانها.pdf           حجم فایل 123 KB
   دانلود : در_حوادث_غیر_مترقبه_و_بحرانها.pdf           حجم فایل 285 KB
   دانلود : بهداشت_روان_و_مراقبتهاي_بهداشتي_اوليه.pdf           حجم فایل 160 KB
   دانلود : بهداشت_روان_و_خانواده.pdf           حجم فایل 160 KB
   دانلود : شیشه.pdf           حجم فایل 392 KB
   دانلود : اهمال_کاری_رفتار_اعتیاد_گونه.pdf           حجم فایل 325 KB
   دانلود : ازدواج_عشق__ارتباط_با_استاد.pdf           حجم فایل 267 KB
   دانلود : مهارت_آزمون.pdf           حجم فایل 282 KB
   دانلود : سوء_استفاده_عاطفي_چيست؟.pdf           حجم فایل 247 KB
   دانلود : راه_های_افزایش_اعتماد_به_نفس.pdf           حجم فایل 213 KB
   دانلود : کمال_گرایی.pdf           حجم فایل 209 KB
   دانلود : دلبستگی_یا_وابستگی.pdf           حجم فایل 191 KB
   دانلود : مشخصه‌هاي_بهداشت_رواني_و_شخصيت_سالم.pdf           حجم فایل 186 KB
   دانلود : تکنیک_های_آرام_سازی_برای_رهایی_از_استرس.pdf           حجم فایل 222 KB
   دانلود : انتقاد_پذیری_و_انتقاد_کردن.pdf           حجم فایل 275 KB
   دانلود : بهداشت_روان.pdf           حجم فایل 342 KB
   دانلود : خواب_و_افزایش_کیفیت_آن.pdf           حجم فایل 229 KB
   دانلود : نکاتی_برای_بهتر_یادگرفتن.pdf           حجم فایل 356 KB
   دانلود : خواب_و_افزایش_کیفیت_آن.pdf           حجم فایل 229 KB
   دانلود : آمادگی_برای_امتحانات.pdf           حجم فایل 269 KB
   دانلود : اضطراب_امتحان.pdf           حجم فایل 344 KB
   دانلود : اصول_مطالعه_و_یادگیری_در_زمان_امتحان.pdf           حجم فایل 271 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده