صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مرکز مشاوره > برنامه متخصصین > مسئول مرکز مشاوره 
مسئول مرکز مشاوره

نام و نام خانوادگي: عليرضا آقايوسفي            متولد: 1347 تهران 

دانشيار تمام وقت و مدير گروه روان‌شناسي و علوم تربيتي دانشگاه پيام نور استان

 

 پيشينة كار باليني:

كلينيك خصوصي از 1374تا 1382

مسؤل فني مركز مشاورة شهيد ارشاد بهزيستي قم

مسؤل فني مركز مشاورة بلاغ (مركز جهاني علوم اسلامي)

روان شناس باليني مراكز خدمات مشاوره اي استان قم (بنياد شهيد، بهزيستي، مركزي و عارف)

داراي مجوز تأسيس مركز خدمات مشاوره اي روان‌پويان از سازمان ملي جوانان به شمارة  3611104

مسؤل فنی مرکز مشاوره درمانگاه نور (دانشگاه آزاد اسلامی قم)

عضو سازمان نظام روانشناسي و مشاوره (280)

داراي پروانة افتتاح دفتر خدمات روان‌شناختي (528)

مسؤل فني مركز مشاورة نگاه خرد

برخي كارگاه هاي آموزشي:

1- پيشگيري از اعتياد- بهزيستي قم- 1378

2- پيشگيري از اعتياد- بهزيستي قم- 1380

2- آموزش مهارت هاي زندگي – آموزش و پرورش قم 1380

3- آموزش زوج هاي جوان- 1381- استانداري قم

4- مقابله درمانگري-1381- استانداري قم(جهت آموزش مشاوران استان)

5- روش شناسی تحقيق در علوم تجربی-1383- باشگاه پژوهشگران جوان-دانشگاه آزاد اسلامی قم

6- روشهای به کاربسته برای افزايش يادداری و تمرکز- دانشگاه الزهراء - 1384

7- كارگاه آموزشي مسؤلين كانون‌هاي بسيج سپاه كشور- قم- 1385

9- كارگاه آموزشي روانشناسي ارتباط- ويژة فرماندهان نواحي مقاومت بسيج سپاه قم – 1385

10- آموزش مهارتهاي زناشويي به 2100 نفر از زوجهاي جوان استان قم- كارفرما: استانداري قم

11- كارگاه آموزشي روش‌شناسي پژوهش – بسيج اساتيد استان قم با همكاري دانشگاه علمي-كاربردي استان قم – 1385

12- كارگاه آموزشي(اس پي اس اس)  – بسيج اساتيد استان قم با همكاري دانشگاه علمي-كاربردي استان قم – 1386

13- كارگاه آموزشي شركت در كنگره‌هاي بين‌المللي– بسيج اساتيد استان قم با همكاري دانشگاه علمي-كاربردي استان قم – 1387

14- مهارتهاي مبارزه با تنيدگي- استانداري قم- آذر و دي ماه 1389

15- مهارتهاي مبارزه با تنيدگي- دي ماه 1389- دانشگاه پيام نور قم

16- كارگاه گروه درماني براي مشاوران بنياد شهيد و امور ايثارگران قم و استانهاي البرز و شهرستانهاي استان تهران- دي ماه 1389

17- كارگاه «كيس فرضي» براي گروه درماني براي مشاوران بنياد شهيد و امور ايثارگران قم و استانهاي البرز و شهرستانهاي استان تهران- دي ماه 1389

 

 

پيشينة آموزش هاي عمومي:

كارشناس برنامه هاي صدا و سيماي مركز قم از 1379 تا 1388 و برخي از برنامه‌هاي شبكة 3 و شبكة خبر

 

همكاري در دوره هاي آموزش خانواده و دانش آموزان آ. پ. استان قم

برخی از سوابق علمی

پژوهشگر پروژة مركز كنترل كيفيت زندگي استراليا (مستقر در دانشگاه ديكين) و همكار در ويراست 2007 نشانگر بين‌المللي بهزيستي--_ رواني (جزء روانشناختي كيفيت زندگي)

رييس شوراي استان قم سازمان نظام روانشناسي و مشاوره از سال 1390 

 

تدریس از  تابستان 1371 تا كنون در دانشگاه هاي آزاد اسلامي تهران جنوب، قم، تفرش،و آشتيان، علوم پزشكي قم، پيام نور قم و امارات متحده عربي درمقاطع كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتراي تخصصي


قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده