صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > مرکز مشاوره > اختلالات روانی 
اختلالات روانی

 

 

 جهت دریافت فایل روی عنوان موردنظر کلیک نمایید:

   دانلود : روشهای_ترک_اعتیاد.pdf           حجم فایل 118 KB
   دانلود : مصرف_کنندگان_هشیش.pdf           حجم فایل 80 KB
   دانلود : مصرف_کنندگان_هروئین.pdf           حجم فایل 85 KB
   دانلود : مصرف_کنندگان_داروهای_غیر_تجویزی.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : مصرف_کنندگان_به_توهم_زا.pdf           حجم فایل 190 KB
   دانلود : مصرف_کنندگان_به_الکل.pdf           حجم فایل 131 KB
   دانلود : مصرف_کنندگان_آمفتامین.pdf           حجم فایل 86 KB
   دانلود : مصرف_کنندگان_اکستازی.pdf           حجم فایل 83 KB
   دانلود : مصرف_کنندگان_استروئید.pdf           حجم فایل 98 KB
   دانلود : مصرف_دارو_در_ورزش.pdf           حجم فایل 99 KB
   دانلود : پنج_علامت_خودشیفتگی.pdf           حجم فایل 242 KB
   دانلود : فوبیا.pdf           حجم فایل 323 KB
   دانلود : کودک_بیش_فعال.pdf           حجم فایل 151 KB
   دانلود : اختلال_خوردن.pdf           حجم فایل 225 KB
   دانلود : پیشگیری_از_اضطراب.pdf           حجم فایل 120 KB
   دانلود : تعریف_و_علل_اضطراب.pdf           حجم فایل 157 KB
   دانلود : انواع_اختلالات_اضطرابی.pdf           حجم فایل 162 KB
   دانلود : آشنایی_با__اختلالات_شخصیت.pdf           حجم فایل 451 KB

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده