صفحه اصلي > معاونت آموزش و پژوهش > مدیریت آزماشگاه ها > اخبار آزمایشگاه ها  
اخبار > برنامه کلاسی نیمسال اول 89-88 زیست شناسی


  چاپ        ارسال به دوست

برنامه کلاسی نیمسال اول 89-88 زیست شناسی

برنامه کلاسی نیمسال اول 89-88 زیست شناسی

روز

 

      10-8

        12-10

           14-12

           16-14 

     18-16

یکشنبه

1

 

       ریاضی1

        شیمی عمومی1

   آز شیمی عمومی1

 آز شیمی عمومی1

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

  سیستماتیک گیاهی1

آز سیستماتیک گیاهی1

 

5

 

  زیست سلولی ملکولی

آز زیست سلولی ملکولی

آز زیست سلولی ملکولی

 

6

آزمیکروبیولوژی عمومی

آز میکروبیولوژی عمومی

  میکروبیولوژی عمومی

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

دوشنبه

1

 

     زیست جانوری

    آز زیست جانوری

   آز زیست جانوری

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

          بیوشیمی

       آز بیوشیمی

       آز بیوشیمی

 

 

5

 

 

 

   جانورشناسی 2

آزجانورشناسی 2

6

 

     آز بافت شناسی

       بافت شناسی

 

 

7

   متون زیست شناسی

   فیزیولوژی گیاهی2

  آز فیزیولوژی گیاهی2

     ویروس شناسی

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

سه شنبه

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

      زبان خارجه

      جانورشناسی1

     آزجانورشناسی1

     آزجانورشناسی1

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

  سیستماتیک گیاهی2

آز سیستماتیک گیاهی2

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 میکروبیولوژی محیطی

  فیزیولوژی جانوری3

 

چهارشنبه

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

    آز پروتوئولوژی

     آز پروتوئولوژی

      پروتوئولوژی

6

 

 

 

 

 

7

 آز فیزیولوژی جانوری1

 آز فیزیولوژی جانوری1

   فیزیولوژی جانوری1

 

 

8

 

   فیزیولوژی جانوری2

آز فیزیولوژی جانوری2

آز فیزیولوژی جانوری2

 

9

 

 

 

 

 

پنج شنبه

1

 

 

  تشریح ومرفولوژی گ

آز تشریح ومرفولوژی گ

آز تشریح ومرفولوژی گ

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

    جنین شناسی

   آز جنین شناسی

   آز جنین شناسی

 

8

 

 

 

 

 

9

    اکولوژی عملی

   آز اکولوژی عملی

    آز اکولوژی عملی

        تکامل

 

جمعه

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

       شیمی آلی

     آز شیمی آلی

    آز شیمی آلی

 

 

4

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 


١٤:٤٣ - 1388/06/15    /    شماره : ٨٧٢    /    تعداد نمایش : ٥١٦٣


امتیازدهی

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده