صفحه اصلي > متن خبر 
اخبار > قایل توجه دانشجویانی که درس کارگاه عمومی 1 را ثبت نام کرده اند


  چاپ        ارسال به دوست

قایل توجه دانشجویانی که درس کارگاه عمومی 1 را ثبت نام کرده اند

برنامه برادران متعاقبا اعلام می گردد.

دانشجویان خواهر در دو گروه A و B  می بایست در دانشگاه قم کارگاه ماشین ابزار حضور یابند.

برنامه گروه A: زورهای جمعه ساعت 45/7 تا 17

برنامه گروه B:  روز های چهارشنبه و پنجشنبه ساعت 45/12  تا 17

دانشجویان گروه A:

شماره دانشجو

نام خانوادگي و نام

رشته تحصيلي

870045418

اخلاقي زهره

كارشناسي-مهندسي صنايع (چندبخشي )

890288294

اسدي مهديه

كارشناسي-مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

890288341

افشاري مكرم مريم

كارشناسي-مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

880214799

اكبريان الهام

كارشناسي-مهندسي صنايع (چندبخشي )

880214812

الهي ال اقا مريم

كارشناسي-مهندسي صنايع (چندبخشي )

890048083

ايل سعادتمند مريم

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

890288424

بابايي فريبا

كارشناسي-مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

890288481

بصيري فرد مينا

كارشناسي-مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

890288530

پاك نژاد نسرين

كارشناسي-مهندسي صنايع (چندبخشي )

871140060

پاينده ساجده

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

890206090

حكيميان مرضيه

كارشناسي-مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

900218449

حمايتي فهيمه

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

900219036

حميدنيا مرضيه

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

890288905

رحماني الهام

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

890288964

رعيت پورقمي فهيمه

كارشناسي-مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

890288986

رودسرابي ساجده

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

880215467

سالاري فاطمه

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

880215486

سرلك سونيا

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

871221101

شفيعي ممقاني بيتا

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

890289186

صادقي مريم

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

900327507

عالمي طامه فاطمه

كارشناسي-مهندسي صنايع (چندبخشي )

890289279

عبدالهي قمي مرضيه

كارشناسي-مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

 
 
دانشجویان گروه B: 

شماره دانشجو

نام خانوادگي و نام

رشته تحصيلي

861104578

اخروي زينب

كارشناسي-مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

890048052

افشار زهرا

كارشناسي-مهندسي صنايع (چندبخشي )

890288544

پورصلواتي مينا

كارشناسي-مهندسي صنايع (چندبخشي )

890288613

جعفري كاشاني امنه

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

890259575

ذوالقدري مهناز

كارشناسي-مهندسي صنايع (چندبخشي )

880215574

شعباني تشريق فرشته

كارشناسي-مهندسي صنايع (چندبخشي )

871225441

شيرزاده ريحانه

كارشناسي-مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

890289354

غلامرضايي بهشاد

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

890289380

فرامرزي رقيه

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

890289381

فراهاني سميه

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

890289481

قياسوند سارا

كارشناسي-مهندسي صنايع (چندبخشي )

890289558

كهنداني خديجه

كارشناسي-مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

890260062

لطيف هانيه

كارشناسي-مهندسي صنايع (چندبخشي )

880216113

مصمم فر پروانه

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )

890289839

نصرالهي زهرا

كارشناسي-مهندسي مديريت پروژه (چندبخشي )

871325688

ونكي فراهاني زهرا

كارشناسي-مهندسي مديريت اجرايي (چندبخشي )


٢١:٢٠ - 1390/08/30    /    شماره : ٦٦٧٩    /    تعداد نمایش : ٦٤٦٦قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده