صفحه اصلي > صفحات پوسته جدید > معاونت آموزش و پژوهش > اداره خدمات آموزشی و امتحانات > معرفی مدیر آموزش 
معرفی مدیر آموزش

 

 

نام و نام خانوادگی: محمد آشتیانی     

تحصیلات: کارشناسی ارشد علوم سیاسی                                                                                     

شماره تماس: 32142120

            

 

 

قم بلوار غدیر، روبروی بوستان غدیر دانشگاه پیام نور مرکز قم، صندوق پستی: 1515-37195 دورنگار: 32142110
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved،
طراحی وب سایت شرکت فن آوری اطلاعات آریانیک داده