صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
عدم مراجعه و شرايط عدم لغو مراجعه

 عدم مراجعه

1- دانشجو موظف است در مهلت‌هاي تعيين شده براي ثبت نام به دانشگاه مراجعه نمايد و عدم  مراجعه به منزله انصراف از تحصيل محسوب مي‌شود و دانشجو حق ثبت نام را ندارد.

2- لغو عدم مراجعه تا يك نيمسال تحصيلي بعهده مركز مي باشد.

3- لغو عدم مراجعه تا 5 نيمسال تحصيلي بعهده مراكز استاني مي باشد.

4- لغو عدم مراجعه دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي تا دو نيمسال قبل از اتمام سنوات مجاز تحصيلي بعهده مراكز استاني است در صورت عدم مراجعه بيش از دو نيمسال دانشجو اخراج و به نظام وظيفه معرفي مي شود.

5- مجوز بازگشت به تحصيل و لغو عدم مراجعه دانشجويان معرفي شده به نظام وظيفه پس از مشخص شدن وضعيت نظام وظيفه آنها از طريق كميسيون موارد خاص سازمان مركزي با ارائه مدارك قابل بررسي است.

6- صدور مجوز لغو عدم مراجعه و ثبت نام توسط مراكز و يا مراكز استاني حداكثر تا پايان زمان ثبت نام با تاخير مطابق تقويم دانشگاهي مقدور است، در صورتي كه بعد از مهلت فوق صادر شود نيمسال مذكور مرخصي تحصيلي ثبت خواهد شد و انتخاب واحد از نيمسال بعد مقدور خواهد بود.

7- پس از لغو عدم مراجعه توسط مراكز و يا مركز استاني ليست اسامي مطابق فرمهاي ارسالي به اداره كل خدمات آموزشي ارسال شود.

8- پرداخت شهريه براي نيمسالهاي لغو عدم مراجعه شده الزامي است در اين صورت آن نيمسالها مرخصي تحصيلي ثبت مي شود.

9-صدور مجوز و لغو عدم مراجعه بدون احتساب در سنوات بعهده كميسيون موارد خاص سازمان مركزي است.

10- صدور مجوز بازگشت به تحصيل دانشجويان استفاده كننده از معافيت تحصيلي كه بعلت اتمام سنوات مجاز به وظيفه عمومي معرفي شده بعهده كميسيون موارد خاص سازمان مركزي است.

11- ثبت نام از دانشجو بدون لغو عدم مراجعه و كسب مجوز از مراجع ذيصلاح خلاف مقررات آموزشي است.

 شرايط لغو عدم مراجعه

1- دانشجو با توجه به تعداد واحدهاي باقي مانده امكان تكميل سقف دوره را داشته باشد، براي مثال  كساني كه از معافيت تحصيلي استفاده نمي كنند و ورودي نيمسال اول 78-77 باشند با احتساب 5 نيمسال عدم مراجعه تا پايان نيمسال دوم 84-83 14 نيمسال تحصيلي را سپري كرده اند و تنها 6 نيمسال تحصيلي باقي مانده دارند با در نظر گرفتن تعداد واحدهاي انتخابي در هر نيمسال بطور معمول يعتي 16 واحد امكان انتخاب و گذراندن 96 واحد درسي مقدور است.

2- به تعداد واحدهاي فوق حداقل 8 واحد نيز در نيمسال آخر مي توان اضافه نمود.

3- امكان كسب حداقل ميانگين كل براي فراغت از تحصيل، با توجه به تعداد واحدهاي باقي
مانده مقدور باشد.

4- به حداكثر سنوات تحصيلي دانشجويان كه حداقل 8 واحد از دروس پيش دانشگاهي را قبلاً
انتخاب كرده باشند يك نيمسال توسط مركز قابل افزايش است (8 واحد متفاوت)

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 5589
 بازدید امروز : 1405
 کل بازدید : 37111237
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2
 زمان بازدید : 0.2969
دانشگاه پیام نور مرکز قم|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|راهنمای کاربران سایت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم