صفحه اصلی     ارتباط با مسولین   نقشه سایت
تغيير رشته

1- در انتقال با تغييررشته, دانشجو بايد  هم شرايط انتقال وهم تغييررشته را كسب نموده باشد.

2- دانشجو درطول تحصيل فقط يكبار مي تواند تغييررشته دهد.

3- براي تغييررشته داشتن شرايط زيرالزامي است

- شرايط ادامه تحصيل را داشته باشد

- حداقل 24 واحد درسي گذرانده باشد, درسهاي پيش دانشگاهي ومعادلسازي شده جزو24 واحد محسوب نمي شود.   

- ميانگين كل 12 داشته باشد.

- نمره آزمون ورودي وي از نمره آزمون پايين ترين فرد پذيرفته شده درهمان رشته همان سال، سهميه وسال كمتر نباشد.

4- دانشجويان رشته هاي علوم با ميانگين  15 ورشته هاي علوم انساني با ميانگين  16 از داشتن نمره آزمون معاف هستند.دانشجويان دوره هاي فراگير نيز در صورت كسب نمره فوق مي توانند تغيير رشته دهند .

5- با توجه به مدت مجاز تحصيل,پس از تطبيق درسها امكان گذراندن واحد درسي باقي مانده دررشته جديد را داشته باشد .

6- تغييررشته دانشجوياني كه به دستگاههاي خاص تعهد  دارند با اعلام موافقت كتبي آن سازمان مقدور است.

7- تغيير رشته درهمان گروه آزمايشي ودر مقاطع هم سطح  ويا از بالا به پايين امكان پذير است .

8- تغييررشته به رشته هاي تحصيلي كه درضوابط گزينش آنها شرايط خاصي پيش بيني شده است اضافه بررعايت كليه شرايط ,موكول  به احراز آن شرايط نيز مي باشد.

9- تغيير رشته به رشته تربيت بدني به لحاظ پذيرش غيرمتمركز وآزمون عملي امكان پذير نيست.

10- تغييررشته دانشجويان دوره هاي فراگير بعد از ثبت نام وگذراندن يك ترم تحصيلي بعد از  دانشپذيري مقدور است.

11- دانشجويان دوره هاي فراگير, از طريق شركت در چند درس اختصاصي دوره دانشپذيري وكسب نمره 10و معدل 12 درهردرس ميسر است.

12- تغيير رشته دانشجويان دوره هاي فراگير, فقط به  رشته هاي كه پذيرش دانشجو از طريق دوره هاي فراگير دارد امكان پذير است.

13- عدم ثبت نام دررشته تحصيلي جديد ,پس از احراز شرايط به منزله  انصراف از تغيير رشته

محسوب مي شود.

14- درصورت موافقت يا تغييررشته وثبت نام دررشته جديد حق بازگشت به رشته قبلي را نخواهد داشت.

15- تا زمانيكه با تغييررشته دانشجو موافقت نشده دانشجو موظف به ثبت نام در رشته قبلي است.

16- درتغييررشته از كارشناسي به كارداني (تغييرمقطع) حداكثر مدت مجاز سنوات برمبناي دوره كارداني است.

 

تغيير رشته بند ج

1- درصورتيكه دانشجوي پذيرفته شده آزمون سراسري ,فاقد نمره آزمون باشد به شرط احراز ساير شرايط مي توانند ازطريق شركت درآزمون چند  درس اختصاصي رشته مورد نظر وكسب نمره 12 درهردرس تغييررشته دهند.

2-  تغييررشته از طريق بند ج فقط در رشته هاي مجاز است كه پذيرش دانشجو از طريق دوره فراگير را دارد.

3-  دانشجويان پذيرفته شده آزمون سراسري, درصورت درخواست تغيير گروه آزمايشي مي توانند ازطريق بند ج اقدام نمايند.

4-  تغييررشته از طريق بند ج درهرسال تحصيلي فقط يكبار وآنهم در ترم تابستان انجام مي شود.

5-  تقاضاي تغييررشته حداقل شش هفته پيش از شروع نيمسال تحصيلي بايد باشد.

6- درزمان ثبت نام براي تغييررشته ازطريق بند ج، دانشجو مي تواند درسهاي فوق را مازاد برسقف انتخاب واحد نمايد ويا از رشته قبلي مرخصي تحصيلي بگيرد.

7- ثبت درسهاي فوق درهمان نيمسالي انجام مي شود ,كه دانشجو ثبت نام داشته است.

8- شهريه درسهاي انتخابي براي تغييررشته از طريق بند ج معادل شهريه رشته قبلي است.

9- پس از ثبت نام ليست اسامي به همراه مدارك لازم بايد به مراكز استاني ارسال شود.

10- هردانشجو فقط يكبار مي تواند ازطريق بند ج تغييررشته دهد.

11- منابع درسي براي امتحان درسهاي اختصاصي مورد نظر, آخرين دفترچه دوره هاي فراگير است.

12- دانشجوي كه  حداقل 70 واحد مصوب را گذرانده باشد, توصيه مي شود براي تحصيل در رشته جديد از طريق آزمون سراسري يا فراگير اقدام نمايد.

13- لازم است شرايط پذيرش واحدهاي درسي به دانشجو اعلام شود.

14- بلافاصله بعداز تغييررشته نسبت به تطبيق واحد دانشجو اقدام لازم بعمل آيد.

15- دراولين نيمسال تحصيلي بعد ,از تغييرشته ليست اسامي به اداره كل خدمات آموزشي ارسال  شود.

16- درمواردي كه دانشجو دچاربيماري يا سانحه اي شود,  كه امكان ادامه تحصيل درآن رشته
مقدورنباشد, با ارسال مدارك, ونظركميسيون موارد خاص, دانشجو مي تواند درهمان گروه آزمايشي تغييررشته دهد و يا تغيير گروه آزمايشي نيز بدهد.

 
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 7887
 بازدید امروز : 1434
 کل بازدید : 37111266
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.4844
دانشگاه پیام نور مرکز قم|نقشه سایت|تماس با دانشگاه|راهنمای کاربران سایت
Copyright © 2009 Qom Payame Noor University. All rights reserved .  دانشگاه پیام نور استان قم